üst dizin

üst dizin İng. parent directory

üst dizin için benzer kelimeler


üst dizin, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 's', 't', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', 'n', şeklindedir.
üst dizin kelimesinin tersten yazılışı nizid tsü diziliminde gösterilir.