vena kordis mediya

vena kordis mediya Dgr. anat. vena cordis media

anat. Sulcus interventricularis subsinuosus içinde a. coronaria dextra’nın ramus interventricularis subsinuosus’u ile seyreden ve v. cordis magna’ya açılan kalp toplardamarı.


vena kordis mediya için benzer kelimeler


vena kordis mediya, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'e', 'n', 'a', ' ', 'k', 'o', 'r', 'd', 'i', 's', ' ', 'm', 'e', 'd', 'i', 'y', 'a', şeklindedir.
vena kordis mediya kelimesinin tersten yazılışı ayidem sidrok anev diziliminde gösterilir.