vena kordis minima

vena kordis minima Dgr. anat. vena cordis minimae

anat. Kalbin en küçük toplardamarları.


vena kordis minima için benzer kelimeler


vena kordis minima, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'e', 'n', 'a', ' ', 'k', 'o', 'r', 'd', 'i', 's', ' ', 'm', 'i', 'n', 'i', 'm', 'a', şeklindedir.
vena kordis minima kelimesinin tersten yazılışı aminim sidrok anev diziliminde gösterilir.