vena serebri

vena serebri Dgr. anat. venae cerebri

anat. Beyin toplardamarları.


vena serebri için benzer kelimeler


vena serebri, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'e', 'n', 'a', ' ', 's', 'e', 'r', 'e', 'b', 'r', 'i', şeklindedir.
vena serebri kelimesinin tersten yazılışı irberes anev diziliminde gösterilir.