vena tiroidea kaudalis

vena tiroidea kaudalis İng. vena thyroidea caudalis

anat. Yalnızca etçillerde bulunan, genellikle v. brachiocephalica sinistra’dan, bazen de v. brachiocephalica dextra’dan çıkan ve tiroit bezine giden toplardamar.


vena tiroidea kaudalis için benzer kelimeler


vena tiroidea kaudalis, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'e', 'n', 'a', ' ', 't', 'i', 'r', 'o', 'i', 'd', 'e', 'a', ' ', 'k', 'a', 'u', 'd', 'a', 'l', 'i', 's', şeklindedir.
vena tiroidea kaudalis kelimesinin tersten yazılışı siladuak aediorit anev diziliminde gösterilir.