vena tiroidea mediya

vena tiroidea mediya Dgr. anat. vena thyroidea media

anat. V. jugularis interna’dan, atgillerde v. thyreoidea cranialis’ten ayrılan ve tiroit bezinin arka kutbuna giden toplardamar.


vena tiroidea mediya için benzer kelimeler


vena tiroidea mediya, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'e', 'n', 'a', ' ', 't', 'i', 'r', 'o', 'i', 'd', 'e', 'a', ' ', 'm', 'e', 'd', 'i', 'y', 'a', şeklindedir.
vena tiroidea mediya kelimesinin tersten yazılışı ayidem aediorit anev diziliminde gösterilir.