vinil izobütil eter

vinil izobütil eter İng. vinyl isobutyl ether

Formülü CH2=CHOCH2CH(CH3)2, yoğunluğu 0,7706 g/mL, k.n. 83,38 °C, d.n. 132 °C, k.i. 1,3938, açık kapta parlama noktası 9,4 °C olan, suda çok az, alkol ve eterde çok çözünen, kolaylıkla polimerleşen, cerrahi yapıştırıcılarda kullanılan polimer ve kopolimerlerde, kaplama ve làklarda, alkil ve polistiren reçinelerde modifiyeleştirici, nitroselüloz ve diğer plastiklerde plastikleştirici olarak kullanılan, alevlenebilir, renksiz sıvı bir madde.


vinil izobütil eter için benzer kelimeler


vinil izobütil eter, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'i', 'n', 'i', 'l', ' ', 'i', 'z', 'o', 'b', 'ü', 't', 'i', 'l', ' ', 'e', 't', 'e', 'r', şeklindedir.
vinil izobütil eter kelimesinin tersten yazılışı rete litübozi liniv diziliminde gösterilir.