yabani akdiken

yabani akdiken

a. bit. b. Hünnapgillerden, yaprakları almaşık, kırmızı renkli yemişi olan bir bitki (Rhamnus frengula).


yabani akdiken için benzer kelimeler


yabani akdiken, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'b', 'a', 'n', 'i', ' ', 'a', 'k', 'd', 'i', 'k', 'e', 'n', şeklindedir.
yabani akdiken kelimesinin tersten yazılışı nekidka inabay diziliminde gösterilir.