yandakdaş

yandakdaş Fr. Symèle

yandakdaş, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'n', 'd', 'a', 'k', 'd', 'a', 'ş', şeklindedir.
yandakdaş kelimesinin tersten yazılışı şadkadnay diziliminde gösterilir.