yangın bacayı sarmak

yangın bacayı sarmak

durum olağanüstü kötüye gitmek.


yangın bacayı sarmak için benzer kelimeler


yangın bacayı sarmak, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'n', 'g', 'ı', 'n', ' ', 'b', 'a', 'c', 'a', 'y', 'ı', ' ', 's', 'a', 'r', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
yangın bacayı sarmak kelimesinin tersten yazılışı kamras ıyacab nıgnay diziliminde gösterilir.