yapâ

yapâ

Ekinin, toprak üstündeki bölümü.


yapâ

Kırkılmış koyun yünü.


yapâ

Yapağı


yapâ için benzer kelimeler


yapâ, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, â harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'p', 'â', şeklindedir.
yapâ kelimesinin tersten yazılışı âpay diziliminde gösterilir.