yapmadığını bırakmamak

yapmadığını bırakmamak

elinden gelen her türlü kötülüğü yapmak.


yapmadığını bırakmamak için benzer kelimeler


yapmadığını bırakmamak, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'p', 'm', 'a', 'd', 'ı', 'ğ', 'ı', 'n', 'ı', ' ', 'b', 'ı', 'r', 'a', 'k', 'm', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
yapmadığını bırakmamak kelimesinin tersten yazılışı kamamkarıb ınığıdampay diziliminde gösterilir.