yardımcı kitap

yardımcı kitap, -bı

a. Eğitimde esas dersleri konuları bakımından açıklayan kitap: “Bugün yardımcı kitaplardan işe başlayalım.” -N. Hikmet.


yardımcı kitap için benzer kelimeler


yardımcı kitap, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, p harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'r', 'd', 'ı', 'm', 'c', 'ı', ' ', 'k', 'i', 't', 'a', 'p', şeklindedir.
yardımcı kitap kelimesinin tersten yazılışı patik ıcmıdray diziliminde gösterilir.