yarı katmer

yarı katmer Fr. Semi-double

yarı katmer için benzer kelimeler


yarı katmer, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'r', 'ı', ' ', 'k', 'a', 't', 'm', 'e', 'r', şeklindedir.
yarı katmer kelimesinin tersten yazılışı remtak ıray diziliminde gösterilir.