yassıkafalı kaya balığı

yassıkafalı kaya balığı Lat. Mesogobius batrachocephalus

Boyları 35 cm olabilen, Karadeniz ve Marmara Denizi’nde dağılım gösteren, göz altında dikey sıralar oluşturan 6 genipor bulunan bir tür, kurbağa kaya balığı.


yassıkafalı kaya balığı için benzer kelimeler


yassıkafalı kaya balığı, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 's', 's', 'ı', 'k', 'a', 'f', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'k', 'a', 'y', 'a', ' ', 'b', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
yassıkafalı kaya balığı kelimesinin tersten yazılışı ığılab ayak ılafakıssay diziliminde gösterilir.