yaz kış

yaz kış

zf. Bütün yıl boyunca: “Her gün yine kazanlar kaynıyor, yaz kış hayat devam ediyordu.” -Ö. Seyfettin.


yaz kış için benzer kelimeler


yaz kış, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'z', ' ', 'k', 'ı', 'ş', şeklindedir.
yaz kış kelimesinin tersten yazılışı şık zay diziliminde gösterilir.