kara kış

kara kış

a. 1. Kış ortası, kışın en şiddetli zamanı, zemheri: “Kıştı, İstanbul'a arada bir uğrayan kara kışlardan biri.” -N. Hikmet. 2. mec. Çok sıkıntılı durum veya zaman: “Hepsi hasta ve küskün olan bu yurttaşlar da bugünün ağır iktisadi koşullarının kara kışında sefalete terk edilmişlerdi.” -H. Taner.


kara kış için benzer kelimeler


kara kış, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'a', ' ', 'k', 'ı', 'ş', şeklindedir.
kara kış kelimesinin tersten yazılışı şık arak diziliminde gösterilir.