yazı

yazı

(I) a. 1. Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: Türklerde yazının kullanılması eskidir. 2. Alfabe: Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı 3. Harfleri yazma biçimi: İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı. 4. Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: “İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık.” -O. S. Orhon. 5. Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: “İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum.” -F. R. Atay. 6. Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü. 7. din b. Yazgı.

II) a. hlk. Düz yer, ova, kır.


yazı

Alınyazısı.


yazı

1. Düzlük, ova. 2. Yer, toprak: Yazıda oturma. 3. Bağ, bahçe. 4. Yabancı yer. 5. Alan.


yazı

Marangoz cetveli.


yazı

1. Yabancı yer. 2. Ova, kır.


yazı

Alın yazısı, yazgı.


yazı

< ET yazı: Tarlaların bulunduğu geniş alan, arazi


yazı

Kır, bayır


yazı

Yazı, ova, düzlük


yazı

Kır ova


yazı

Düzlük, ova


yazı

Kır, yayla


yazı

Yazı, yazılmış şey


yazı

Ova


yazı

Ova, açık alan


yazı Osm. hat

Fikrin ve sözün maddi işaretlerle gösterilmesi. Bu işaretler bir takım resimler ( RESİM YAZI, Ec. pictographique ), yahut ses veya hece gösteren işaretler ( HARF YAZISI ve HECE YAZISI, Ec. alphabétique et Ec. syllabique, ki ikisine birden SESÇİL YAZI, Ec. phonétique ou phonologique denir ) olabilir. Bunlardan başka SES UCU YAZISI ( Ec. acrophonétique ) denilen ve resmedilmiş eşya isimlerinin başındaki sese değer verilen yazı çeşidi de vardır.


yazı İng. writing, script

Seslerin harflerle, hecelerle veya resimlerle gösterilmesi.


yazı İng. writing, script

Duygu ve düşüncelerin yazılı olarak anlatılabilmesi için bir dildeki sesleri harf, hece veya şekillerle göstermeye yarayan işaretler dizisi, alfabe düzeni. Dünya dillerinde hece yazısı, resim yazısı (hiyeroglif) ve alfabe yazısı olmak üzere başlıca üç yazı sistemi vardır bunlara bk.


yazı İng. title, caption

Sinema/TV. Görüntüde yer alan, fakat görünçlüğün bir parçası olmayan her çeşit yazıyı anlatır terim.


yazı (I), (yazu (I))

Ova, sahra, ıssız kır.


yazı (II), (yazu (II))

Talih, nasip, kader, alın yazısı.


Yazı

Sivas ili, Divriği ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


yazı için benzer kelimeler


yazı, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'z', 'ı', şeklindedir.
yazı kelimesinin tersten yazılışı ızay diziliminde gösterilir.