yazılı mahmudiye

yazılı mahmudiye

II. Sultan Mahmut zamanında basılan paralar: atik rumî, cedid rumî.


yazılı mahmudiye için benzer kelimeler


yazılı mahmudiye, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'z', 'ı', 'l', 'ı', ' ', 'm', 'a', 'h', 'm', 'u', 'd', 'i', 'y', 'e', şeklindedir.
yazılı mahmudiye kelimesinin tersten yazılışı eyidumham ılızay diziliminde gösterilir.