yini yazı

yini yazı

Yeni yazı. Latin kökenli Türk alfabesi


yini yazı için benzer kelimeler


yini yazı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'i', 'n', 'i', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', şeklindedir.
yini yazı kelimesinin tersten yazılışı ızay iniy diziliminde gösterilir.