yumurtacık

yumurtacık, -ğı

a. biy. 1. Canlılarda dişinin, döllenip oğulcuk durumuna gelmesi için çıkardığı üreme hücresi. 2. bit. b. Kapalı tohumlularda, döllenmeden sonra değişikliğe uğrayarak tohumu oluşturan bölüm.


yumurtacık Osm. büyeyz

(biyoloji, botanik, zooloji)


yumurtacık için benzer kelimeler


yumurtacık, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'u', 'm', 'u', 'r', 't', 'a', 'c', 'ı', 'k', şeklindedir.
yumurtacık kelimesinin tersten yazılışı kıcatrumuy diziliminde gösterilir.