zaman uygunluğu

zaman uygunluğu Fr. concordance des temps

Bazı dillerde uyrumlu tümce fiilinin zaman bakımından baştümcenin fiiline uyması gerekliği ; örnekleyin, dilimizde "Baktı ki iş yürümüyor" denilebildiği halde bu cümle o dillerde "Baktı ki iş vürümüyordu" şeklinde söylenir. Buna ZAMANLARIN ARDIŞMASI ( Consecutio temporum ) da denir.


zaman uygunluğu için benzer kelimeler


zaman uygunluğu, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'a', 'm', 'a', 'n', ' ', 'u', 'y', 'g', 'u', 'n', 'l', 'u', 'ğ', 'u', şeklindedir.
zaman uygunluğu kelimesinin tersten yazılışı uğulnugyu namaz diziliminde gösterilir.