zayıf buzağı sendromu

zayıf buzağı sendromu İng. weak calf syndrome

Yeni doğan buzağılarda zayıflık, ayağa kalkamama, çevreye karşı ilgisizlik, süt emememe ve kambur görünümle belirgin nedeni bilinmeyen bir hastalık.


zayıf buzağı sendromu için benzer kelimeler


zayıf buzağı sendromu, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'a', 'y', 'ı', 'f', ' ', 'b', 'u', 'z', 'a', 'ğ', 'ı', ' ', 's', 'e', 'n', 'd', 'r', 'o', 'm', 'u', şeklindedir.
zayıf buzağı sendromu kelimesinin tersten yazılışı umordnes ığazub fıyaz diziliminde gösterilir.