zayıf üstün mal

zayıf üstün mal

bk. zorunlu mal


zayıf üstün mal için benzer kelimeler


zayıf üstün mal, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'a', 'y', 'ı', 'f', ' ', 'ü', 's', 't', 'ü', 'n', ' ', 'm', 'a', 'l', şeklindedir.
zayıf üstün mal kelimesinin tersten yazılışı lam nütsü fıyaz diziliminde gösterilir.