zincirsi su mercimeği

zincirsi su mercimeği Lat. Lemna trisulca

Çoğunlukla su yüzeyinin hemen altında yüzen, yoğun kütleler oluşturan veya ıslak ve yosunlu kıyılarda gelişen, yüzen su bitkisi.


zincirsi su mercimeği için benzer kelimeler


zincirsi su mercimeği, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'i', 'n', 'c', 'i', 'r', 's', 'i', ' ', 's', 'u', ' ', 'm', 'e', 'r', 'c', 'i', 'm', 'e', 'ğ', 'i', şeklindedir.
zincirsi su mercimeği kelimesinin tersten yazılışı iğemicrem us isricniz diziliminde gösterilir.