açık girişim

açık girişim

bk. Girişim.


açık girişim için benzer kelimeler


açık girişim, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'g', 'i', 'r', 'i', 'ş', 'i', 'm', şeklindedir.
açık girişim kelimesinin tersten yazılışı mişirig kıça diziliminde gösterilir.