birleşik girişim

birleşik girişim İng. joint venture

Bir iş yürütmek üzere kurulan ortak girişim.


birleşik girişim için benzer kelimeler


birleşik girişim, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'l', 'e', 'ş', 'i', 'k', ' ', 'g', 'i', 'r', 'i', 'ş', 'i', 'm', şeklindedir.
birleşik girişim kelimesinin tersten yazılışı mişirig kişelrib diziliminde gösterilir.