girişim

girişim

a. 1. Bir işe girişme, teşebbüs: “Bu yeni öğrendikleri girişim birçok bakımdan düşündürücü ve karanlık görünüyordu.” -T. Buğra. 2. fiz. İki veya daha çok dalga hareketinin, aynı noktaya aynı anda gelmesiyle birbirini yok edebilmesi veya kuvvetlendirebilmesi olayı: Işık girişimi. Ses girişimi. Su dalgalarının girişimi.


girişim İng. interference

Bir ışınım titreşimlerinin genliğinin, aynı dalga dizisinin bölümlerinin üst üste gelmesiyle yer yer zayıflaması ya da büyümesi.


girişim İng. interference
girişim Fr. attaque

Başta gelen bir açınığı söylemeden önce gırtlakta ve bunun dolayındaki örgenlerde meydana gelen kımıldama. Girişim, ses kirişlerinin gerilmeden önce kapanmadığına göre YUMUŞAK veya KERTELİ yahut İLERLEK (Douce, graduelle ou progressive), kapandığına göre de SERT veya AÇIK yahut KUVVETLİ (dure, daire ou forte) gibi adlarla anılır.


girişim İng. interference

Işık dalgalarının üst üste gelmesiyle ışık yeğinliğinin kimi yerlerde çok, kimi yerlerde az çıkması olayı.


girişim İng. interference

Bir noktaya ulaşan birden çok dalganın o noktada uyardıkları yönleçsel etkilerin bir birleşke oluşturmaları; bu birleşke, sıfırla toplam arasında değerler alır.


girişim

teşebbüs.


girişim İng. enterprise

Planlı bir biçimde bir işe girişme.


girişim İng. interference

Bir kaynaktan yayımlanan eş sıklıktaki ışınımların yakın iki delikçikten geçtikten sonra doğan ayrı evreleri nedeniyle ortaya çıkan etkileşim.


girişim İng. convolution

G yerel tıkız Abel öbeği olmak üzere, f ile g Borel işlevleri için (…)dy diye tanımlanan işlev. Simgesi : f*g


girişim İng. convolution
girişim İng. enterprise

Bir mal ya da hizmetin sağlanılması, değiştirilmesi, verimli çabaların bir araya getirilmesi gibi hakka ve ekonomik durumlara ilişkin bir kuruluşun gerçekleştirilmesi.


girişim Osm. tedâhül

(fizik)


girişim İng. initiative

Bir iş ya da eyleme başlamak üzere hazırlık yapma, bir işi yapmak üzere ele alma.


girişim İng. interference

Sinema/TV. İki ya da daha çok dalganın birbirine eklenmesi ya da üst üste binmesi.


girişim İng. interference

1. fizik. a. İki titreşim deviniminin birbirini yok etmesi olayı. b. İki ya da daha çok dalganın (ışık ya da ses) üst üste gelmesinden doğan olay. 2. elektrik: Yaklaşık sayıda iki titreşimin aralarındaki ayrım yüzünden alıcıda oluşan vınlama. 3. sinema-televizyon: İki ya da daha çok dalganın birbirine eklenmesi, üst üste binmesi.


girişim İng. interference

Işık dalgalarının birbirlerini etkilemesiyle, dalga boyları cinsinden, faz ayrımına göre ışık koyuluğunun artması ya da azalması.


girişim için benzer kelimeler


girişim, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'r', 'i', 'ş', 'i', 'm', şeklindedir.
girişim kelimesinin tersten yazılışı mişirig diziliminde gösterilir.