girişim bölgesi

girişim bölgesi İng. entreprise zone, investment zone, urban enterprise zone, special economic zone

Hükümetin vergi indirimi, düşük faizli kredi gibi teşviklerle yatırım ve istihdamı artırarak kalkındırmaya çalıştığı alan. krş. serbest bölge


girişim bölgesi için benzer kelimeler


girişim bölgesi, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'r', 'i', 'ş', 'i', 'm', ' ', 'b', 'ö', 'l', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
girişim bölgesi kelimesinin tersten yazılışı iseglöb mişirig diziliminde gösterilir.