girişim anaparası

girişim anaparası

bk. sermaye


girişim anaparası için benzer kelimeler


girişim anaparası, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'r', 'i', 'ş', 'i', 'm', ' ', 'a', 'n', 'a', 'p', 'a', 'r', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
girişim anaparası kelimesinin tersten yazılışı ısarapana mişirig diziliminde gösterilir.