girişim çizgileri

girişim çizgileri Fr. franges d'interférences

(fizik)


girişim çizgileri için benzer kelimeler


girişim çizgileri, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'r', 'i', 'ş', 'i', 'm', ' ', 'ç', 'i', 'z', 'g', 'i', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
girişim çizgileri kelimesinin tersten yazılışı ireligziç mişirig diziliminde gösterilir.