adi kuzukıran

adi kuzukıran Lat. Hypericum perforatum

Yol ve orman kıyılarında, tepelerde ve çayırlarda temmuzdan eylüle kadar çiçeklenen, 25-60 cm boyunda, çok dallı, sapları ayrı olduğu hâlde bir şemsiye biçimindeki çiçekleri 5 parçalı, korolla altın sarısı renkli ve kenarları siyah renkli tüylerle çevrili bitki, sarı kantaron, kan otu, kılıç otu, mayasıl otu, binbirdelik otu, kuzukıran, yara otu. İçerdiği fotodinamik nitelikteki hiperisin nedeniyle birincil fotosensitif dermatitise neden olur.


adi kuzukıran için benzer kelimeler


adi kuzukıran, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'i', ' ', 'k', 'u', 'z', 'u', 'k', 'ı', 'r', 'a', 'n', şeklindedir.
adi kuzukıran kelimesinin tersten yazılışı narıkuzuk ida diziliminde gösterilir.