ağır çekim

ağır çekim

a. 1. Film gösteriminde hız düşürerek yapılan iş. 2. zf. mec. Yavaş bir biçimde: Usta ağır çekim geldi.


ağır çekim İng. slow motion

ağır çekim için benzer kelimeler


ağır çekim, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'r', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'm', şeklindedir.
ağır çekim kelimesinin tersten yazılışı mikeç rığa diziliminde gösterilir.