ara çekim

ara çekim İng. cut-away (shot), intercut, protection shot

Sinema/TV. Belirli bir olguyu yansıtan çekimler arasında bununla doğrudan doğruya ilişkisi olmayan, dolayısıyla izleyicinin dikkatini bu olgudan başka bir noktaya kaydıran çekim.


ara çekim için benzer kelimeler


ara çekim, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'a', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'm', şeklindedir.
ara çekim kelimesinin tersten yazılışı mikeç ara diziliminde gösterilir.