buğ çekim

buğ çekim Fr. Humage

buğ çekim için benzer kelimeler


buğ çekim, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'ğ', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'm', şeklindedir.
buğ çekim kelimesinin tersten yazılışı mikeç ğub diziliminde gösterilir.