akciğersiz semender

akciğersiz semender İng. slimy salamander

Kuyruklu iki yaşamlılar (Urodela) takımının, akciğersiz semendergiller (Plethonidae) familyasından, vücut yüzeyinde salgılanmış bolca mukus bulunan, Kuzey Amerika'da yaşayan bir tür.


akciğersiz semender İng. slimy salamander

(Plethon glutinosus) Kuyruklular (Urodela) takımının akciğersiz-semendergiller (Plethonidae) familyasından bir amfibyum türü. Vücut yüzeyinden bolca mukus salınır. Kuzey Amerikada yaşar.


akciğersiz semender için benzer kelimeler


akciğersiz semender, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'c', 'i', 'ğ', 'e', 'r', 's', 'i', 'z', ' ', 's', 'e', 'm', 'e', 'n', 'd', 'e', 'r', şeklindedir.
akciğersiz semender kelimesinin tersten yazılışı rednemes zisreğicka diziliminde gösterilir.