gizli solungaçlı semender

gizli solungaçlı semender İng. hellbender

Kuyruklu iki yaşamlılar (Urodela) takımının, gizli solungaçlıgiller (Cryptobranchidae) familyasından, 40 cm kadar uzunlukta, yırtıcı, Ohio Vadisi sularında yaşayan bir tür.


gizli solungaçlı semender için benzer kelimeler


gizli solungaçlı semender, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'z', 'l', 'i', ' ', 's', 'o', 'l', 'u', 'n', 'g', 'a', 'ç', 'l', 'ı', ' ', 's', 'e', 'm', 'e', 'n', 'd', 'e', 'r', şeklindedir.
gizli solungaçlı semender kelimesinin tersten yazılışı rednemes ılçagnulos ilzig diziliminde gösterilir.