gizli-solungaçlı semender

gizli-solungaçlı semender İng. hellbender

(Cryptobranchus alleghaniensis) Kuyruklular (Urodela) takımının gizli-solungaçlıgiller (Cryptobranchidae) familyasından bir sürüngen türü. Uzunluğu 40 cm olup büyüktür. Yırtıcıdır. Ohio vadisi sularında yaşar.


gizli-solungaçlı semender için benzer kelimeler


gizli-solungaçlı semender, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'z', 'l', 'i', '-', 's', 'o', 'l', 'u', 'n', 'g', 'a', 'ç', 'l', 'ı', ' ', 's', 'e', 'm', 'e', 'n', 'd', 'e', 'r', şeklindedir.
gizli-solungaçlı semender kelimesinin tersten yazılışı rednemes ılçagnulos-ilzig diziliminde gösterilir.