semender

semender Far. semender

a. 1. hay. b. Semendergillerden, uzun gövdeli, dört bacaklı, kuyruklu, kertenkeleye benzeyen, birçok türü bulunan bir hayvan, salamandra (Salamandra). 2. Ateşte yanmadığına hatta ateşi söndürdüğüne inanılan efsanevi hayvan: “Köse Vezir, ateş içinde yanmayan bir semender gibi sakindi.” -Ö. Seyfettin.


semender Fr. salamandre

(zooloji)


Semender Köken: Far.

Cinsiyet: Erkek 1. İran mitolojisine göre ateşten yaratılan ve ateşle yaşayan hayvan. 2. Uzun gövdeli dört bacaklı, kuyruklu kertenkeleye benzeyen bir hayvan.


semender için benzer kelimeler


semender, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'm', 'e', 'n', 'd', 'e', 'r', şeklindedir.
semender kelimesinin tersten yazılışı rednemes diziliminde gösterilir.