dev semender

dev semender İng. giant salamander

Kuyruklu iki yaşamlılar (Urodela) takımının, gizli solungaçlıgiller (Cryptobranchidae) familyasından, 150 cm kadar uzunlukta, kuyrukları yanlardan yassılaşmış, başları geniş ve yassı olan, Çin ve Japonya'da yaşayan bir tür.


dev semender İng. giant salamander

(Megalobatrachus maximus) Kuyruklular (Urodela) takımının gizli-solungaçlıgiller (Cryptobranchidae) familyasından bir amfibyum türü. Uzunluğu 150 cm kadardır. Yenir. Çin ve Japonyada yaşar.


dev semender için benzer kelimeler


dev semender, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'v', ' ', 's', 'e', 'm', 'e', 'n', 'd', 'e', 'r', şeklindedir.
dev semender kelimesinin tersten yazılışı rednemes ved diziliminde gösterilir.