bayağı semender

bayağı semender İng. spotted newt

Kuyruklu iki yaşamlılar (Urodela) takımının, semendergiller (Salamandridae) familyasından, sırtı esmer, karnı portakal sarısı ve kara lekeli, Avrupa ve Batı Asya'da yaşayan bir tür. Küçük semender.


bayağı semender İng. spotted newt

(Triturus vulgaris): Kuyruklular (Urodela) takımının semendergiller (Salamandridae) familyasından bir amfibyum türü. Sırtı esmer, karnı portakal sarısı ve kara lekelidir. Avrupa ve Batı Asyada yaşar.


bayağı semender için benzer kelimeler


bayağı semender, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'y', 'a', 'ğ', 'ı', ' ', 's', 'e', 'm', 'e', 'n', 'd', 'e', 'r', şeklindedir.
bayağı semender kelimesinin tersten yazılışı rednemes ığayab diziliminde gösterilir.