akış hızı

akış hızı İng. flow rate

Fırın atmosferlerinin denetiminde, ayarı gereken gazların birim zamanda akan oylumu.


akış hızı için benzer kelimeler


akış hızı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'ş', ' ', 'h', 'ı', 'z', 'ı', şeklindedir.
akış hızı kelimesinin tersten yazılışı ızıh şıka diziliminde gösterilir.