bilgi akış hızı birimi

bilgi akış hızı birimi İng. baud rate

bilgi akış hızı birimi için benzer kelimeler


bilgi akış hızı birimi, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'l', 'g', 'i', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'ş', ' ', 'h', 'ı', 'z', 'ı', ' ', 'b', 'i', 'r', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
bilgi akış hızı birimi kelimesinin tersten yazılışı imirib ızıh şıka iglib diziliminde gösterilir.