ulusal bilgi akış düzeni

ulusal bilgi akış düzeni İng. national information flow system

Bir ülkenin, türlü amaçlar güden çok sayıda bilgi toplama odağında biriken verileri kamusal, yerel yönetimlerin ve öteki kurum ve kişilerin bilgi gereksemelerini karşılamak üzere kamunun yararlanmasına açma amacı güden, bu amacı gerçekleştirmek üzere veri kaynaklarına ilişkin bilgileri derleyen, bu çabanın ürünlerini kılavuz niteliğinde süreli yayınlarla duyuran, giderek verilerin birden çok yerde yinelenerek toplanmasını önlemek ve veri toplama standartları geliştirmek üzere, veri toplayan başlıca kuruluşlar, ülkede oluşmuş veri bankaları, bilgi erişim dizgeleri vb. veri kaynakları arasında eşgüdüm sağlamaya çalışan bir üstyapı örgütü ve bunun sağladığı hizmetlerin topu.


ulusal bilgi akış düzeni için benzer kelimeler


ulusal bilgi akış düzeni, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, u harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'u', 'l', 'u', 's', 'a', 'l', ' ', 'b', 'i', 'l', 'g', 'i', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'ş', ' ', 'd', 'ü', 'z', 'e', 'n', 'i', şeklindedir.
ulusal bilgi akış düzeni kelimesinin tersten yazılışı inezüd şıka iglib lasulu diziliminde gösterilir.