aktarılamayan haklar

aktarılamayan haklar İng. untransferable rights

Yasa, sözleşme ya da işin gereği olarak başkasına aktarımı olumlu olmayan haklar.


aktarılamayan haklar için benzer kelimeler


aktarılamayan haklar, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 't', 'a', 'r', 'ı', 'l', 'a', 'm', 'a', 'y', 'a', 'n', ' ', 'h', 'a', 'k', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
aktarılamayan haklar kelimesinin tersten yazılışı ralkah nayamalıratka diziliminde gösterilir.