aktif temelli pazarlama

aktif temelli pazarlama İng. asset based marketing

Bir şirketin kendi geliştirdiği bilgi ve becerilerini büyümek için kullandığı bir pazarlama yöntemi.


aktif temelli pazarlama için benzer kelimeler


aktif temelli pazarlama, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 't', 'i', 'f', ' ', 't', 'e', 'm', 'e', 'l', 'l', 'i', ' ', 'p', 'a', 'z', 'a', 'r', 'l', 'a', 'm', 'a', şeklindedir.
aktif temelli pazarlama kelimesinin tersten yazılışı amalrazap illemet fitka diziliminde gösterilir.