alkıt ağacı

alkıt ağacı

Düvene oku bağlıyan, enine konulmuş ağaç.


alkıt ağacı için benzer kelimeler


alkıt ağacı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'k', 'ı', 't', ' ', 'a', 'ğ', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
alkıt ağacı kelimesinin tersten yazılışı ıcağa tıkla diziliminde gösterilir.