alt kıta

alt kıta İng. subcontinent Fr. sous-continent

alt kıta için benzer kelimeler


alt kıta, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', ' ', 'k', 'ı', 't', 'a', şeklindedir.
alt kıta kelimesinin tersten yazılışı atık tla diziliminde gösterilir.