askerî kıta

askerî kıta İng. military detachment Fr. detachment militaire

askerî kıta için benzer kelimeler


askerî kıta, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'k', 'e', 'r', 'î', ' ', 'k', 'ı', 't', 'a', şeklindedir.
askerî kıta kelimesinin tersten yazılışı atık îreksa diziliminde gösterilir.