ana hakkı

ana hakkı

Gelinin annesine başlık sırasında verilen hediye.


ana hakkı için benzer kelimeler


ana hakkı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'a', ' ', 'h', 'a', 'k', 'k', 'ı', şeklindedir.
ana hakkı kelimesinin tersten yazılışı ıkkah ana diziliminde gösterilir.